v novém roce se trhy mění nesmírnou rychlostí a situace před 2 týdny už dnes neplatí.

Proč?

Nespojitost v okolí podniku se prohlubuje, předvídat je stále těžší a těžší. Tu se změnil kurz koruny, tam vyměnili již podruhé ředitele, právě zrušili dlouho očekávaný tendr, svět se mění před očima a rychlost změn se zvyšuje.Manažeři a podnikatelé stále vymýšlejí nové produkty a služby, ty uvádějí stále častěji a v kratších intervalech na trh. Do toho vstupuje – zvláště u větších firem – nepříliš velká ochota se měnit a tak inovační proces není jednoduchý.

Každý produkt či nový proces něco přinese, ale jen několik málo z nich je skutečně úspěšných. Proč?

Kouzlo měření úspěchu

U některých produktů či nových procesů se nikdy nedozvíme, zda byly úspěšné, chybí cíle, nebyla stanovena konkrétní definice úspěchu. Některé z nich se nikdy na trh uvést nepodařilo. Manažerské rozhodování uvnitř firmy bylo tak dlouhé, že se nový proces sám vytratil do ztracena. Veškerá energie vložená do relevantních změn se tak stala plýtváním (MUDA).

Vytratila se podnikavost

Poslední dobou potkávám stále více firem, kde je management již na první pohled unavený. Nápady by byly, všichni vědí, co se má dělat. Proč to nefunguje? Ještě než se spustí implementace jakékoliv změny, dozvíme se desítky důvodů „proč to nejde“, „to je příliš drahé“, „na to nemáme“. Chybí koordinovaná akce.

Rovněž slyším některé majitele, jak si stěžují „beze mně by podnik neprosperoval, jen já mám nápady a ostatní jen čekají, co jim řeknu“.

Chybí-li podnikatelé v podniku, kurzy leadershipu to nezachrání, nelze zaměňovat příčiny a následky. Porady a práce s manažery–nepodnikateli jsou plýtváním (MUDA).

Jak na to? Změňte manažerský styl[1]

Ve firmě Toyota přišli již více než před 50 lety na to, že je mnohem efektivnější vyrábět v malých dávkách „tokem jednoho kusu“(one piece flow) než ve velkých dávkách (mass production).

Dobře je to popsáno v knize „Jak to dělá Toyota“ od Jeffeyho Likera na příkladu dětí a otce, které lepí obálky s pozvánkami na rodinnou akci. Zatímco děti chtějí nejdříve vkládat všechny pozvánky do obálek a pak zalepit všechny obálky najednou, otec navrhne soutěž a on sám bude kompletovat a lepit obálky po jednom kuse. V tomto malém závodě na čas vyhraje otec. Skeptici mohou shlédnout video na tomto odkazu. Nastartovat desítky nových projektů či úkolů umí každý, ale dotáhnout je rychle do úspěšného konce dokáže málokdo. Nedokončené úkoly jsou totéž jako nadbytečné zásoby a tedy plýtváním (MUDA).

Co dělat? Zkuste nové nástroje

 
„Každý zaměstnanec pracuje v jednom okamžiku jen na jednom projektu“, Steve Jobs, 2011
Na začátku zkuste změnit způsob stanovování priorit. Inspirujte se v systému Kanban a stanovte si nový systém založený na reálné manažerské kapacitě. Kolik úkolů jste skutečně schopni v reálném čase splnit? Zkuste řešit projekty i úkoly postupně a nikdy nepřekročte své kapacitní možnosti.
Zásobník úkolů (Plan)Úkoly v řešení (Do)Dokončeno (Check)Ověřeno (Improve)
D
E
F
B
C
A 
 
Maximální stanovená manažerská kapacita jsou například 3 úkoly/projekty/produktové benefity apod. Není možné startovat více než 3 projekty najednou. Teprve po dokončení úkolu A se může dát další  úkol do řešení, aby se doplnila kapacita řešení 3 úkolů.
Zásobník úkolů (Plan)Úkoly v řešení (Do)Dokončeno (Check)Ověřeno (Improve)
F
G
H
C
D
E
BA

Na konci zjistíte, že celý proces inovace nového produktu, nového procesu či jen prosté plnění obchodní strategie se povede mnohem dříve. Vymyslet, vytvořit a implementovat nové procesy či produkty můžete zkusit sami nebo účastí v certifikované Akademii Inovačních systémů myšlení, kde obdržíte Kanbanový akční plán a řadu dalších manažerských nástrojů. Nezapomínejte však, že inovace bez implementace je jen halucinace, a tím další plýtvání (MUDA).Ke konečnému úspěchu je určitě potřeba mnohem více, kupříkladu mezi jednotlivými kroky zavést měření na straně zákazníka a celý proces průběžně adaptovat a celá řada dalších kroků kognitivní strategie.

Krásný den přeje,

Libor Witassek

Managing Partner DC VISION.. oceněný manažer v soutěžích Marketér roku 2011, Manažer roku 2012, Marketér roku 2012 ..


[1] Inspirováno knihou The Lean Start-Up od autora Erica Riese