Společenská odpovědnost (CSV)

Veškeré předpisy, včetně tohoto konceptu CSV (Creative Shared Values), jsou založeny na našich sdílených hodnotách. Veškeré naše činy a rozhodnutí se řídí těmito společnými hodnotami, které také nastavují minimální laťku pro chování všech pracovníků společnosti.

Jednání se zaměstnanci

DC VISION, s.r.o. jedná se všemi zaměstnanci nestranně eticky, s úsctou a na bázi vzájemné lidské slušnosti. DC VISION nabízí rovné příležitosti bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, postižení, rasu, náboženství, občanství, stav, rodinnou situaci, zemí původu v souladu s platnými zákonnými předpisy ČR.

Obtěžování a osobní bezpečnost

Pravidla DC VISION chrání zaměstnance a konzultanty před obtěžováním, šikanováním a pronásledováním na pracovišti v jakékoliv podobě. Zaměstnanci a konzultanti mají nárok na vhodné a profesionální pracovní prostředí a také se od nich očekává, že toto prostředí budou zachovávat.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou základním společenským závazkem DC VISION.

Příspěvek širší společnosti

DC VISION uznává principy sdílených hodnot, kde podnikání má vytvářet hodnoty pro celou společnost a zároveň být v souladu s potřebou dlouhodobého udržitelného rozvoje. Cítíme nezbytnou potřebu kooperace tří základních složeb společenského vývoje – vzdělávací sféry, podnikatelské sféry a politicko-veřejné sféry.

Spolupráce se vzdělávací sférou:

  • International School of Business and Management (ISBM), vzdělávací institut Fakulty podnikohospodářské VŠE Praha, DC VISION přispívá v rámci kurzů MBA a odborného vzdělávání
  • Strategické partnerství s CMC Graduate School of Business, o.p.s. je založeno na podpoře vzdělávání vrcholového managementu
  • Vědecká práce CEO DC VISION, Ing.Libora Witasska MBA, na Katedře psychologie a řízení VŠE Praha v oblasti managementu na téma Lean Leadership

Spolupráce s politicko-veřejnou sférou

  • Člen Koalice pro transparentní podnikání, volného sdružení společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice
  • DC VISION je signatářem Platformy pro transparentní veřejné zakázky, projektu za zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. Jsou do něj zapojeny jak politické strany, tak i podnikatelské asociace a veřejné instituce
  • DC VISION vyznává principy poctivého podnikání, podnikání považujeme za službu veřejnosti. I proto jsme příznivcem iniciativy Podnikáme bez korupce.cz a dodržujeme Pravidla tohoto občanského sdružení.

Sponzoring DC VISION

Stavíme svůj růst nejen na každoročních inovacích našich služeb, kdy se snažíme přinášet nejnovější manažerské modely z celého světa (vývoj v rámci evropských kompetenčních center ACE, ASTD a další) a vyvíjíme každoročně vlastní nové produkty, ale také na vytváření vazeb se společností, ve které žijeme.

Komu pomáháme?

Cíl podporyPříjemce podporyRok podporyČástka

Podnikatelský kemp pro pro mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin

Nadace ZET201715.000 CZK

Podpora záchrany opavského hokeje

Hokejový klub Opava201680.000 CZK

Podpora rozvoje společnosti Dolní oblast Vítkovice

Dolní oblast Vítkovice 2015300.000 CZK
Rekonstrukce obrazu Zavraždění sv.VáclavaVítkovice Machinery Fund201420.000 CZK
Záchrana zříceniny hradu Vikštejnao.s. Za Opavu201422.500 CZK
Pilotní projekt Prostor pro dobrá řešeníDobrá rodina o.p.s.2013100.000 CZK
Podpora výzkumu a vývojeadVENTURE201287.000 CZK
Podpora nezávislé žurnalistikyKlub České pozice201280.000 CZK
Podpora potlačování korupcePodnikameBezKorupce.cz201210.000 CZK
Projekt hledání obětí válkySofiina volba – česká verze201210.000 CZK
Podpora potlačování korupceNadační fond proti korupci2012150.000 CZK
Spolufinancování turnusu pro postižené děti na táboře CampanulaRotary Club International, district Opava20125.000 CZK
Podpora výzkumu léčby epilepsieNizozemský fond na výzkum léčby epilepsie20111.000 EUR*
Zvýšení povědomí o podnikáníJunior Achievement20105.000 CZK
Zvýšení povědomí o podnikáníJunior Achievement20095.000 CZK

* s osobním příspěvkem Libora Witasska, CEO DC VISION

DC VISION podporuje nákup produktů FairTrade. Spravedlivý obchod neboli fair-trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky

Produkty fairtradeProdejceRok nákupuČástka
Vánoční dárky pro klienty – balíčky z různých zemí Afriky a latinské AmerikyMiko Káva201315.065 CZK
Vánoční dárky pro klienty – vína z různých zemí Afriky a latinské AmerikyMiko Káva201225.000 CZK
Vánoční dárky pro klienty – vína z různých zemí Afriky a latinské AmerikyMiko Káva201114.985 CZK