Inovace a rozvoj

Kreativní workshopy - Systém inovačního myšlení ITS™ 

„Inovuj, nebo nepřežiješ“ Doba, než se produkt stane zastaralým, se neustále zkracuje. Proto je teď více než kdy jindy důležité zkracovat inovační cyklus vašeho produktu. Jen tak nezaostanete za svými konkurenty.

Dotační poradenství

Průběžný monitoring dotačních titulů, posouzení záměru projektu klienta a doporučení vhodného dotačního titulu.

Investiční projekty pro soukromý sektor

Příprava projektu dle podmínek dané výzvy, zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně všech příloh, podnikatelského záměru /studie proveditelnosti. Realizace výběrových řízení na dodavatele zboží a služeb. Dlouholeté zkušenosti s programy Průmysl a podnikání, Podnikání a inovace, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, atd.

Investiční projekty pro veřejnou správu

Zpracování žádostí o dotaci včetně příloh, studií proveditelnosti, CBA analýz. Dlouholeté zkušenosti s programy SROP, ROP, IOP, IROP, atd.

Dotační management

Řízení a administrace úspěšného dotačního projektu od schválení žádosti o dotaci až po závěrečné vyúčtování dotace včetně monitoringu po dobu udržitelnosti projektu.

Investiční pobídky