Investiční projekty pro soukromý sektor

Příprava projektu dle podmínek dané výzvy, zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně všech příloh, podnikatelského záměru /studie proveditelnosti. Realizace výběrových řízení na dodavatele zboží a služeb. Dlouholeté zkušenosti s programy Průmysl a podnikání, Podnikání a inovace, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, atd.

 

Možnosti získání dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

  • Zamýšlíte inovovat své výrobní technologie? 
  • Chcete více vyvíjet a zkoumat ve své laboratoři? 
  • Plánujete rekonstruovat výrobní halu či areál? 
  • Chcete snížit energetickou náročnost svých podnikatelských objektů?
  • Potřebujete vybudovat či modernizovat vzdělávací a školící prostory? 
  • Chcete se účastnit zahraničních veletrhů?     
  • Potřebujete více prostředků na vývoj svého softwaru? 

Pokud ano, jste zde správně. Jaké jsou v současnosti možnosti získat dotaci se dočtěte v odkazech níže:

Nebo stačí vyplnit krátký dotazník níže a my prověříme aktuální možnosti získání finančních prostředků a následně se vám ozveme s bližšími informacemi.

Dotazník k prověření dotačních možností z OP PIK