LIFO® Metoda životních orientací

LIFO® metoda je praktický přístup jak získat co nejvíce ze sebe a ostatních.

Práce profesionálního managera není mít rád lidi. Ani změnit lidi. Jde   o užití jejich silných stránek pro danou práci!, Alfred P.Sloane, General Motors

Proč se chováme, tak jak se chováme?

Jako děti jsme se naučili:

 • Co pro nás pracovalo – takže jsme užívali tohoto chování více.
 • Co nefungovalo  – proto jsme přestali tyto věci dělat.

Toto zformovalo náš individuální styl chování. Každý z nás se snaží zvládnout vnímání ostatních:

 • každý den,
 • při každé komunikaci.

Klíčem naší efektivnosti je, jak dobře přizpůsobíme svůj styl potřebám jiných.

Komunikační dilema

 • S ostatními jednáme tak, jak bychom my chtěli, aby oni jednali s námi.
 • Ve skutečnosti ostatní chtějí, abychom s nimi jednali tak, jak by oni chtěli, aby s nimi bylo jednáno.

Jak ale máme vědět, jak to udělat, když nejsme oni? Zkuste LIFO® !

2014-01-05 11.11.52 am

LIFO® se zaměřuje na maximální využití silných stránek osobnosti.

Principy LIFO® metody

 • nevýhružné,
 • akceptování lidí jakými jsou,
 • zaměření na:
  • maximalizování svých silných stránek,
  • zvládaní Vašich potenciálních slabostí,
 • běžný jazyk,
 • hodnocení individuálních rozdílů,
 • praktické vodítko/rádce.

LIFO® metodu využívají tisíce manažerů ve více než 56 zemích světa, ve 24 různých jazykových verzích.

 • LIFO® Metoda obsahuje papírové či on-line hodnocení a podpůrné materiály, které lze využít v náboru, týmové spolupráci nebo osobním rozvoji
 • Praktický přístup popisující lidské chování a je založeno na práci psychologů Ericha Fromma a Carla Rogerse
 • Identifikuje čtyři základní orientace s různými motivačními faktory, které generují různé modely chování
 • indikuje silné a slabé stránky v chování a v komunikaci, v normálních a ve stresových situacích
 • identifikuje prostor pro zlepšení dovedností
 • identifikuje potencionální stresové faktory
 • identifikuje neefektivní komunikační strategie

LIFO® Metoda je nepostradatelný nástroj pro manažery, kouče a trenéry managementu s řadou přínosů:

 • Vede k postupnému zvyšování osobní efektivity a produktivity
 • Je nevýhružná, neškatulkuje člověka do nějakého kvadrantu
 • Akceptuje člověka takového, jakým je
 • Zaměřuje se na:
  • maximalizaci silných stránek
  • zvládání slabých stránek
  • používá běžný komunikační jazyk, nemusíte si pamatovat 16 různých paranázvů
  • Zhodnocuje individuální rozdíly

Otevřené semináře pro manažery a zájemce o využití metody LIFO (koncové uživatele) jsou v našem eShopu.

Licenční seminář pro HR manažery/manažerky, kouče a trenéry/trenérky managementu je dostupný v našemeShopu.

Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Pavlu Witasskovou, pavla.witasskova@dcvision.cz