Sdílené hodnoty

DC VISION je organizace řízená na základě sdílených hodnot. Náš management i naši zaměstnanci vyznávají tyto sdílené hodnoty, v souladu s našim sloganem„Change with Measurable Impact“ tyto hodnoty v rámci firemní kultury měříme a dále rozvíjíme.

Naše sdílené hodnoty:

  • Důvěra – klient musí důvěřovat, že jeho zájmy jsou pro nás přednější, než naše ekonomické zájmy, zároveň my musíme důvěřovat, že klient skutečně změny chce a stojí za nimi
    Permanentní zlepšování – vyznáváme filozofii „walk your talk“, tj. i my sami zlepšujeme a realizujeme Lean/Kaizen projekty v rámci našeho týmu a permanentní zlepšování je součástí našich služeb pro klienty
  • Profesionalita – pracujeme podle posledních platných evropských standardů kvality a etiky, používáme prověřené mezinárodní know-how, uznáváme principy evropské asociace pro poradenství FEACO
  • Celoživotní učení – každý konzultant DC VISION se celoživotně vzdělává a podílí se na inovaci našich produktů a služeb tak, abychom vždy poskytovali jen nejnovější manažerské metody a postupy
  • Rovnováha pracovního a soukromého života – pracujeme, abychom žili, nežijeme proto, abychom pracovali. Lidská slušnost a práce v lidsky odpovídajících podmínkách pro všechny zaměstnance na straně našich klientů jsou součástí všech našich koncepcí a služeb
  • Tvořivost/kreativita – jsme vysoce inovativní, každý projekt je unikátní a na míru řešený podle potřeb našich zákazníků, cílem je leadership, tj. pomoci našim klientům být v něčem lepší než konkurence, alespoň o jeden pověstný krůček
  • Partnerství – náš klient je náš dlouhodobý partner, vyznáváme principy fair trade a zásadně jen ty principy spolupráce, které jsou dlouhodobě na bázi výhra/výhra, v souladu s filozofií trvale udržitelného rozvoje
  • Impactive – přinášíme změny s měřitelnými výsledky, měříme dopady našich služeb a na měření záleží!