Trvale udržitelný rozvoj

Záměrem naší snahy v této oblasti je především ukázat, že i firma fungující v kancelářském prostředí může přispět k zachování zdravého životního prostředí a inspirovat tak i další společnosti pro aktivity v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Plnění zákonů ve vztahu k životnímu prostředí není pro poradenskou a vzdělávací firmu nijak náročné, proto jsme primárně hledali možnosti, jak přispět ke zdravému životnímu prostředí nad rámec zákona.

Hlavní úspěchy DC VISION, s.r.o. v oblasti ochrany životního prostředí spočívají:

  • v zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů. Projekt umožňuje recyklaci objemného firemního elektroodpadu. Zároveň nabízíme zaměstnancům benefit v podobě možnosti recyklace drobného „domácího“ elektro-odpadu, Zapojení do projektu Zelená firma
  • plná kompenzace tvorby oxidu uhličitého CO2 formou podpory výsadby nových stromků ve spolupráci s lesnickou společností v ČR (viz dále);
  • úspora energií: úsporná svítidla, úsporné vytápění pomocí regulace topení;
  • úspora našich lesů: mezi zásady tisku DC VISION patří duplexní tisk, nákup pouze těch tiskových zařízení, která duplexní tisk umožňují, prezentace pro klienty tiskneme oboustranně, tisk 2 stránek na 1 stranu v dokumentech pro interní účely;
  • třídění odpadu ve všech pobočkách firmy
  • nakupujeme automobily pouze od těch automobilek, které podporují čisté životní prostředí. Nyní máme pouze automobily Škoda, zapojené do programu „výsadba 1 stromku za každý vyrobený automobil“, tj. statisíce nových stromů ročně.

V oblasti partnerské spolupráce jsme se inspirovali v Nizozemsku a jako řada nizozemských firem jsme se rozhodli kompenzovat náš vliv na tvorbu CO2.

Dopravní prostředekPočet km / rokPrůměrná spotřebaVyprodukované CO2 za rok v kgCO2 / kg / rok / celkem
Automobil100 0007 l/100km(100 00/100)*7*2,29 = 1 6031 603
Letadlo27 78011,1 kg / 1 pasažér / 100 km(27 780/100)*11,1 = 3 083,583 083,58
Produkce CO2 celkem   4 687

*1 strom vysoký 20 metrů denně vyprodukuje kyslík potřebný k dýchání 3 lidí na m2 lesa a absorbuje 1 tunu CO2

Pro plnou kompenzaci CO2 by tedy pro naší firmu vystačila výsadba 5 stromů v českých lesích, náš příspěvek toto množství převyšuje.

Dle sdělení zástupce společnosti Lesy ČR jsme byli v roce 2010 první firmou v České republice, která tímto způsobem oslovila Lesy ČR a chce kompenzovat plně CO2 způsobené provozem firmy.

Zásady trvale udržitelného rozvoje jsou v jádru našich služeb

V našich implementačních projektech hraje environmentální politika důležitou roli. Ve firmách pomáháme měnit zažitou firemní kulturu, nastavit prostředí pro otevřenou komunikaci, inovace a odpovědné chování vůči životnímu prostředí a tyto zásady implementovat do manažerských modelů, které klientům doporučujeme, případně implementujeme.