Veřejné zakázky

Společnost DC VISION, s.r.o. je odpovědnou firmou řízenou hodnotami, koncepce sdílených hodnot je nikoliv na okraji, ale v jádru našeho podnikání. Hodnoty důvěry, profesionality a partnerství nás zavazují k otevřenému a odpovědnému chování, nechceme vytvářet zisky z neprůhledných veřejných zakázek.

Koalice pro transparentní podnikání

DC VISION je členem Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2010 a v současnosti sdružuje přes třicet českých a mezinárodních společností napříč odvětvími. Cílem DC VISION je výšení transparentnosti (nejen) v oblasti veřejných zakázek v České republice a k nastavení efektivních kontrolních mechanismů, které zamezí korupčnímu jednání ve veřejných zakázkách.

Transparentní veřejné zakázky

Koalice pro transparentní podnikání úzce spolupracuje s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která sdružuje politické strany, podnikatelské asociace a veřejné instituce a podílí se na přípravě novely zákona o veřejných zakázkách.

DC VISION je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky a přistupuje na Doporučení zveřejněné zde.

Zadávací řízení (od 12/2011 dále)

  • Statutární město Opava (12/2011), Dodávka odborného vzdělávání, zakázka přidělena v hodnotě 552.000 CZK.
  • Moravskoslezský kraj (8/2012), Rozvoj vzdělávacího programu pro sportovní zařízení v MSK Grant přidělen v hodnotě 2.442.897 CZK.
  • Město Hlučín (03/2014), Rozvoj služeb technologického centra Hlučín, zakázka přidělena v hodnotě 190.000 CZK.
  • Město Kravaře (05/2014), Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře, zakázka přidělena v hodnotě 142.000 CZK.
  • Město Hlučín (01/2017), Elektronizace procesů města Hlučín, zakázka přidělena v hodnotě 169.000 CZK.
  • Město Kravaře (05/2017), Elektronizace procesů města Kravaře, zakázka přidělena v hodnotě 148.000 CZK

Datum aktualizace: 16.7.2017

Požadujete-li další informace o veřejných zakázkách, kontaktujte Ing. Pavlu Witasskovou, e-mail pavla,witasskova (a) dcvision.cz. Společnost DC VISION, s.r.o. si vyhrazuje právo odpovědět do 5 pracovních dní.