Komu pomáháme?

Cíl podpory Příjemce podpory Rok podpory Částka
Pomoc obcím jižní Moravy po ničivém tornádu Nadace Via 2021 10.000 CZK
Podpora rozvoje společnosti Dolní oblast Vítkovice Dolní oblast Vítkovice 2021 75.000 CZK
Podpora rozvoje společnosti Dolní oblast Vítkovice Dolní oblast Vítkovice 2020 75.000 CZK
Podpůrné služby pro onkologické pacienty Nadace Pavla Novotného 2020 18.400 CZK
Kvalitní obědy pro zdravotníky ve 2.vlně pandemie Field 2020 5.000 CZK
Podpůrné služby pro onkologické pacienty Nadace Pavla Novotného 2019 20.000 CZK
Podpora rozvoje opavského hokeje Hokejový klub Opava 2017 20.000 CZK
Podnikatelský kemp pro pro mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin Nadace ZET 2017 15.000 CZK
Podpora záchrany opavského hokeje Hokejový klub Opava 2016 80.000 CZK
Podpora rozvoje společnosti Dolní oblast Vítkovice Dolní oblast Vítkovice 2015 300.000 CZK
Rekonstrukce obrazu Zavraždění sv.Václava Vítkovice Machinery Fund 2014 20.000 CZK
Záchrana zříceniny hradu Vikštejna o.s. Za Opavu 2014 22.500 CZK
Pilotní projekt Prostor pro dobrá řešení Dobrá rodina o.p.s. 2013 100.000 CZK
Podpora výzkumu a vývoje adVENTURE 2012 87.000 CZK
Podpora nezávislé žurnalistiky Klub České pozice 2012 80.000 CZK
Podpora potlačování korupce PodnikameBezKorupce.cz 2012 10.000 CZK
Projekt hledání obětí války Sofiina volba – česká verze 2012 10.000 CZK
Podpora potlačování korupce Nadační fond proti korupci 2012 150.000 CZK
Spolufinancování turnusu pro postižené děti na táboře Campanula Rotary Club International, district Opava 2012 5.000 CZK
Podpora výzkumu léčby epilepsie Nizozemský fond na výzkum léčby epilepsie 2011 1.000 EUR*
Zvýšení povědomí o podnikání Junior Achievement 2010 5.000 CZK
Zvýšení povědomí o podnikání Junior Achievement 2009 5.000 CZK

* s osobním příspěvkem Libora Witasska, CEO DC VISION

DC VISION podporuje nákup produktů FairTrade. Spravedlivý obchod neboli fair-trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky

Produkty fairtrade Prodejce Rok nákupu Částka
Vánoční dárky pro klienty – balíčky z různých zemí Afriky a latinské Ameriky Miko Káva 2013 15.065 CZK
Vánoční dárky pro klienty – vína z různých zemí Afriky a latinské Ameriky Miko Káva 2012 25.000 CZK
Vánoční dárky pro klienty – vína z různých zemí Afriky a latinské Ameriky Miko Káva 2011 14.985 CZK