eshop

Zobrazuji všechny 3 výsledky

 • Tajemství managementu v éře turbulencí

  Na základě více než 25 let zkušeností s řízením průmyslových podniků od mezinárodního specialisty v průmyslu Ing.Libora Witasska, MBA. Neočekávejte žádný dlouhý akademický text, je to jen praktická sbírka autorských poznámek z reálné manažerské praxe. Firmy hledají novou rovnováhu v rozsáhlé celosvětové komplexní síti dodavatelů. V této knize Witassek chce sdílet tyto pohledy, které shromáždil ze zkušeností a pozorování v globálně působících korporacích. Vše o cyklické rovnováze. Svět se vyvíjí velmi rychle, ale mění se zcela logicky, a dokonce i ve zdánlivém chaosu to může být docela předvídatelné. Manažer musí být schopen se dobře dívat, pochopit, co se děje v okolí podniku, rychle se přizpůsobit a vyrazit do koordinované akce. Witassek popisuje několik příběhů o tom, jak se svět mění, o řízení v chaosu, o rozdílu mezi znalostmi a informacemi, o agilních strategiích. Neustále se měnící prostředí je tedy skvělou příležitostí pro uchopení nových výzev, pro uplatnění nových podnikatelských nápadů, vlastní agility a dovedností. Ekonomika je živý organismus, není to stroj, takže je nemožné, aby byla firma řízena mechanicky, jako by to byla stroj. Witassek vysvětluje, jak používat principy živých organismů v podnikovém prostředí. A možná to nejdůležitější, kniha poskytuje: 13 praktických případů a příkladů z praxe, 10 cvičení k vlastnímu sebeposouzení organizační výkonnosti a připravenosti na turbulentní období, 10 tištěných T-karet pro snadné sebehodnocení (KamishiBai auditní karty) - NOVINKA! praktické pokyny pro zlepšení implementace agilních přístupů a dosahování výsledků. Ať už jste manažerský nováček, podnikatel, manažer nebo lídr, který ví, že odvážná změna je nezbytná, aby firma dlouhodobě přežila a prospívala v neustále se měnícím světě, pak vám tato kniha pomůže získat sebedůvěru a dosáhnout ziskové budoucnosti.

  229.00
 • Management secrets in a turbulent era (eBook)

  Based on more than 25 years of experience in management of industrial corporations, from the global industry expert Libor Witassek. Do not expect any long academic text, it's a brief collection of author's observations from the real management practice. The businesses are looking for a new balance within the vast vibrant global complex network of partners. In this book Witassek wants to share these insights he gathered from experience and observation in globally operating corporations. It's all about cyclical equilibrium. The world evolves very rapidly, but it changes quite logically, and even in seeming chaos, it can be quite predictable. One needs to be able to take a good look, understand what is happening in the neighbourhood, adapt and take action quickly. Witassek describes several stories about how the world is changing, about managing in chaos, about knowledge and agile strategies. The constantly changing environment is therefore a great opportunity for the emergence of new companies, for the application of new business ideas, own agility and knowledge. The economy is a living organism, it is not a machine, so it is impossible for a company to be driven as if it were a machine. Witassek explains how to use the principles of living organisms in the corporate environment. And perhaps most crucial, the book provides: 13 practical cases and examples, 10 exercises to assess the organizational performance and readiness for a turbulent era, 10 T-Cards for an easy way self-assessment (KamishiBai), practical guidelines to improve the implementation and to get the numbers.

  94.90
 • Sale

  Tajemství managementu v éře turbulencí (eKniha)

  Na základě více než 25 let zkušeností s řízením průmyslových podniků od mezinárodního specialisty v průmyslu Ing.Libora Witasska, MBA. Neočekávejte žádný dlouhý akademický text, je to jen praktická sbírka autorských poznámek z reálné manažerské praxe. Firmy hledají novou rovnováhu v rozsáhlé celosvětové komplexní síti dodavatelů. V této knize Witassek chce sdílet tyto pohledy, které shromáždil ze zkušeností a pozorování v globálně působících korporacích. Vše o cyklické rovnováze. Svět se vyvíjí velmi rychle, ale mění se zcela logicky, a dokonce i ve zdánlivém chaosu to může být docela předvídatelné. Manažer musí být schopen se dobře dívat, pochopit, co se děje v okolí podniku, rychle se přizpůsobit a vyrazit do koordinované akce. Witassek popisuje několik příběhů o tom, jak se svět mění, o řízení v chaosu, o rozdílu mezi znalostmi a informacemi, o agilních strategiích. Neustále se měnící prostředí je tedy skvělou příležitostí pro uchopení nových výzev, pro uplatnění nových podnikatelských nápadů, vlastní agility a dovedností. Ekonomika je živý organismus, není to stroj, takže je nemožné, aby byla firma řízena mechanicky, jako by to byla stroj. Witassek vysvětluje, jak používat principy živých organismů v podnikovém prostředí. A možná to nejdůležitější, kniha poskytuje: 13 praktických případů a příkladů z praxe, 10 cvičení k vlastnímu sebeposouzení organizační výkonnosti a připravenosti na turbulentní období, 10 T-karet pro snadné sebehodnocení (KamishiBai auditní karty) praktické pokyny pro zlepšení implementace agilních přístupů a dosahování výsledků. Ať už jste manažerský nováček, podnikatel, manažer nebo lídr, který ví, že odvážná změna je nezbytná, aby firma dlouhodobě přežila a prospívala v neustále se měnícím světě, pak vám tato kniha pomůže získat sebedůvěru a dosáhnout ziskové budoucnosti. [button size="extralargebold" subtitle="e-book koupíte na Martinus.cz" style="" align="center" linktarget="_blank" icon="Default-cart" link="https://www.martinus.cz/?uItem=310504"]Koupit[/button] [button size="extralargebold" subtitle="e-book koupíte na PalmKnihy.cz" style="" align="center" linktarget="_blank" icon="Default-cart" link="http://bit.ly/2N6zeCL"]Koupit[/button] [button size="extralargebold" subtitle="e-book koupíte na Apple iTunes" style="" align="center" linktarget="_blank" icon="Default-cart" link="https://apple.co/2Gu73v7"]Koupit[/button]

  189.00 129.00