Ochrana soukromí & cookies

Tato Verze je platná od 27.12.2017.

webová stránka je spravována DC VISION, s.r.o. (dále jen DC VISION), IČ 25366254 se sídlem v Opavě. Na této stránce najdete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky DC VISION a prohlášení o závazku DC VISION chránit soukromí uživatelů na svých webových stránkách.

Potvrzením tohoto formuláře (odesláním) udělujete výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem PR a marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce s využitím vaší elektronické adresy správci a zpracovateli vašich osobních údajů, kterým je DC VISION. Zároveň tímto udělujete výslovný souhlas se zpracováním a předáváním svých osobních údajů v rámci společnosti DC VISION a The Rocket Science Group LLC se sídlem Georgia, USA, jakožto provozovatele mailingového nástroje Mailchimp.

 

Podmínky používání webové stránky

DC VISION si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů. Prohlášení o ochraně soukromí (dále jen „Prohlášení“) stanoví druh informací, které shromažďujeme prostřednictvím našich internetových stránek (dále jen „stránky“), a jak je používáme.

Toto Prohlášení se vztahuje na používání osobních údajů a údajů o poskytovaných službách a produktech shromážděných prostřednictvím těchto stránek, tedy údajů, které se týkají identifikovatelného jednotlivce, jako jsou jména, adresy, IP adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla („informace o zákazníkovi“ nebo „údaje“) a informacemi souvisejícími s poskytovanými službami a produkty.

Používáním těchto stránek dáváte souhlas k použití informací o zákazníkovi, jak je stanoveno v tomto Prohlášení. Podmínky tohoto Prohlášení se nedotýkají žádných smluvních podmínek, na kterých se můžete dohodnout s DC VISION a budou mít přednost před podmínkami tohoto Prohlášení.

 

Zachování soukromí & cookies

Jak spravovat cookies

DC VISION činí všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů proti jejich ztrátě nebo zneužití. Například Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném pracovním prostředí bez přístupu veřejnosti. V některých případech jsou Vaše osobní údaje šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) během přenosu. To znamená, že se používá schválený šifrovací postup pro komunikaci mezi počítačem a servery DC VISION a The Rocket Science Group LLC, pokud Váš prohlížeč podporuje SSL.

Pokud byste chtěli kontaktovat DC VISION e-mailem, chtěli bychom poukázat na to, že důvěrnost předaných informací nelze zaručit. Obsah e-mailových zpráv mohou číst třetí strany. Proto doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Bezpečnost

Informace, které nám dáte pro poskytování, objednávání nebo přijímání služeb (např. elektronický záznam podpisu příjemce, emaily, IP adresy, adresy atd), budou zaznamenány DC VISION a budou použity výhradně pro účely poskytování služeb DC VISION. DC VISION neshromažďuje a nezpracovává informace o zákaznících nebo poskytnutých službách a produktech s výjimkou případů, kdy jsou výslovně, dobrovolně a vědomě poskytnuty. Zajišťujeme soulad s nejmodernějšími bezpečnostními standardy a dodržujeme místní nebo mezinárodní standardy pravidel na ochranu údajů.

Všechny počítače při připojení na internet automaticky dostanou IP adresu. DC VISION nahraje Vaši IP adresu a může to použít pro administrativní, bezpečnostní a statistické účely.

DC VISION si vyhrazuje právo na změnu prohlášení ochrany osobních údajů kdykoliv bez předchozího upozornění. Prosíme pravidelně kontrolujte, zda nedošlo ke změnám tohoto prohlášení. Používáním těchto webových stránek DC VISION souhlasíte s tímto prohlášením.

Pro obecné dotazy se obraťte na náš hlavní kontakt. S otázkami ohledně ochrany osobních údajů zašlete e-mail na adresu info@dcvision.cz.

Využití a předávání osobních údajů

Používáme sledovací software s cílem určit, kolik uživatelů navštíví naše stránky a jak často. Nepoužíváme tento software pro sběr individuálních osobních údajů nebo individuálních IP adres. Tyto údaje se používají výhradně v anonymní a souhrnné podobě pro statistické účely a pro vývoj webových stránek.

Využití webového sledování

„Cookies“jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se Vašeho počítače a Vás, uživatele, zatímco jste na nějaké z našich webových stránek. Cookies pomáhají určit, jak často jsou naše internetové stránky navštěvovány i počet uživatelů. A pomáhají nám konfigurovat naše nabídky tak, aby pro Vás byly maximálně pohodlné a efektivní.

Na jedné straně používáme to, co se nazývá „cookies relace“, ty se ukládají výhradně na dobu trvání Vaší návštěvy některé z našich stránek. Na druhé straně používáme „trvalé cookies“ pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují naše stránky. Účelem použití cookies je umožnění nabídnout Vám optimální, návod jakož i „rozpoznat“ Vás a nabídnout Vám (co nejvíce) diverzifikované internetové stránky a nový obsah během opakovaného použití.

Obecně platí, že nevytváříme individuální profil Vašich online aktivit. Obsah trvalého cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, atd., nejsou uloženy na většině našich stránek.

Existují dvě výjimky:

1. Google Advertising Cookie

Obsah tohoto trvalého cookie je omezen na identifikační číslo a je obecně používán přesně stejným způsobem jako všechny naše ostatní trvalé cookies. Nicméně pokud kontaktujete DC VISION pomocí určitých online formulářů v oblasti poskytovaných služeb, Vaše e-mailová adresa je přidána do cookie a vytvoří individuální profil Vašich online aktivit. Tytéž kontaktní formuláře Vám také dávají možnost přihlásit se k zasílání marketingových novinek a on-line reklamy. Vaše svolení nám dává možnost poskytnout Vám personalizovaný obsah, nabídky nebo propagační akce, které by Vás mohly zajímat.

Pokud se rozhodnete neregistrovat se pro marketingové novinky a on-line reklamu, nebudete v budoucnu kontaktováni a Vaše e-mailová adresa bude použita pouze důvěrně a interně DC VISION k pochopení Vašich individuálních online aktivit. To znamená, že stále můžeme poskytovat nový a vylepšený obsah stránek, aby vyhovoval Vašim specifickým potřebám.

Případně pro zamezení sledování souborem Google Advertising Cookies napříč všemi stránkami (nebo změnu nastavení, pokud jste se dříve odhlásili), můžete tak učinit pomocí návodu Google na tomto odkazu: Google Advertising Cookies.

2. Google Analytics Cookies

Tyto cookies používají Vaši IP adresu k rozpoznání, ale neidentifikují Vás jako jednotlivce. Jinými slovy, informace jsou shromažďovány v anonymní formě. Cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše lokální stránky a používají tyto informace k sestavení zpráv, které slouží ke zlepšování těchto stránek.

Pro zamezení sledování stranou Google Analytics napříč všemi stránkami navštivte: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Ochrana dětí

DC VISION chápe důležitost ochrany soukromí dětí, obzvláště v online prostředí. Naše webové stránky nejsou cíleně určené pro děti mladší 16 let. Naše filozofie spočívá v tom, že nikdy vědomě neprovádíme sběr informací o osobách mladších 16 let a neuchováváme údaje o nich.

Odmítnutí záruk

V rozsahu povoleném zákonem nebude DC VISION, poskytovatelé licence nebo třetí strany zmíněné na stránkách DC VISION zodpovědné za žádné náhodné, nepřímé, exemplární, represivní a následné škody, ušlý zisk nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo přerušení činnosti plynoucí z použití nebo nemožnosti použití webových stránek DC VISION a DC VISION elektronických produktů, služeb, obsahu nebo informací, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktní či jiné právní teorie, a zda je či není DC VISION upozorněna na možnost vzniku takových škod. Bez omezení výše uvedeného a v rozsahu povoleném rozhodným právem souhlasíte s tím, že v žádném případě celková odpovědnost DC VISION za případné škody (přímé nebo jiné) nebo ztrátu, bez ohledu na formu žaloby či nároku, ať již v souvislosti se smlouvou, deliktem nebo jinak, nepřekročí 100 EUR. V rozsahu dovoleném zákonem jsou nápravné prostředky uvedené v těchto podmínkách pro Vás exkluzivní a jsou omezeny na ty, které jsou tu výslovně stanoveny.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

DC VISION může toto Prohlášení o ochraně soukromí čas od času pozměnit tak, aby odráželo náš aktuální přístup k ochraně soukromí. V případě, že provedeme změny tohoto Prohlášení, aktualizované datum jeho platnosti bude uvedeno v horní části této stránky. Doporučujeme vám, abyste si toto Prohlášení o ochraně soukromí pravidelně pročítali a informovali se tak o tom, jak DC VISION chrání vaše údaje.