Industry 4.0 – čísla nejsou všechno!

16. 5. 2018

Manažeři podporují především řízení na základě „objektivně ověřitelných dat“. Rovněž v naší firmě studujeme čísla, trendy a statistiky ve stovkách firem na 5 kontinentech světa, publikujeme v našich studiích a promítáme nové přístupy do inovovaných nástrojů pro řízení.

„Digitální Darwin“

Nepřežívají ty nejsilnější druhy, ani ty nejinteligentnější. Pouze ty, které se nejlépe přizpůsobí změnám. ~Charles Darwin

Naše práce má však i jiný úhel pohledu. Pracujeme s lidmi, pozorujeme je, hovoříme s nimi, učíme manažery a učíme se i my sami. Co jsme vypozorovali?

  • Stále více sektorů na celém světě se nachází v období silných tržních turbulencí. Predikovat plány je stále těžší, zvláště pak jako součást globálně propojené společnosti.
  • Stále více manažerů je pod brutálním tlakem zákazníků, na cenu, na včasnost a přesnost dodání zákaznických objednávek, na kvalitu.
  • Stále více manažerů nerozumí svým zákazníkům, nedokáže číst jejich chování, zvyky a potřeby, nedokáže se přizpůsobit změnám v moderní společnosti.

Je to ještě o číslech, o návratnosti investic (ROI) nebo o prostém přežití?

Akcelerující nástup nových technologií je realitou

Jsme svědky fascinující transformace celé globální ekonomiky, která je hnána kupředu pomocí nových digitálních technologií. Naprosto klíčovým aspektem je fúze fyzického a virtuálního světa do nového virtuálního světa kyberfyzických systémů.

Tyto trendy mají „rušivé “ dopady na každou část nejen výrobních firem. Za pouhé 3 roky od první zmínky o Industry 4.0 jsme byli svědky desítek nových technologií, které přinášejí zvýšení produktivity práce až o 30%, dramaticky vyšší přidanou hodnotu pro zákazníky, nové zkušenosti a zážitky pro spotřebitele.

Využití fúzi fyzického a virtuální světa vyžaduje znalost nových technologií, nejen známých 3D tiskáren, ale především technologií M2M (machine-to-machine)M2P (machine-to-person)Digital Factory či Digital Supply Chain, cloud computing, Internet of Things, Big Data, robotů, umělé inteligence včetně P2P (person-to-person) a řady dalších.

Centrální myšlenkou je decentralizovaný model řízení, kde materiály, produkty a stroje komunikují navzájem v reálném čase bez potřeby fixních plánů. Digitální továrny jsou napojeny on-line na globální poptávkové a dodavatelské řetězce.

Ekonomika zcela mění své paradigma, doslova každý den před našima očima. Nové business modely a organické manažerské soustavy stále více připomínají organické přírodní soustavy, autonomní, samo-diagnostikující, samo-adaptující, samo-konfigurující, bez zbytečného plýtvání. Je zcela jasné, že se zásadně mění výrobní soustavy i business modely jako takové.

Klíčová je přidaná hodnota

Poslouchat kolegy, kterým chybí vlastní nápady a myšlenky, interprety ověřených pouček z literatury staré více než 20 let, je ztráta času. Vícekrát vymáchaný sáček čaje už chutný čaj neudělá. ~Libor Witassek 

Industry 4.0 představuje úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty – a to od vývoje výrobku až po logistiku. Přináší změny do designu, výroby i dodávek produktů a služeb k zákazníkům.

Lean nezmizel a ani nezmizí, naopak konečně umožní řadu procesů bez ztrát a bez prodlení, v nové podobě, s novými přístupy a nástroji, včetně automatizace znalostní práce, zmizí řada nástěnek, kartiček, cedulí, čar, lidí, a nejen to.

Ani spotřebitel nezůstane stranou. Big Data pochopí mnohem dříve jeho potřeby, umožní reagovat na spokojenost či nespokojenost v reálném čase, ihned splnit a následně překonat díky on-line propojené výrobě a logistice.

Stačí jen kliknout na vlastním mobilu, výrobce ihned reaguje na to, co zákazník potřebuje a který „čaj“ má nejraději, logistika dodá čerstvé v ještě horkém šálku.

Hezký den a kupte si nový sáček čaje! 🙂

Libor Witassek