Když manažeři nedělají nic

16. 5. 2018

Organizační netečnost je trend, kdy vyspělá organizace klouže na cestě po své současné a dlouhodobé trajektorii, ze setrvačnosti. Příčinou je manažerská netečnost (inertia). Někdy vede tato manažerská netečnost až ke stavu, kdy se rozvoj společnosti úplně zastaví nebo je velmi statický a pak už je jen krůček ke spirále smrti.

Je to jako řízení automobilu se zapnutým tempomatem na rychlosti 80 km/hodinu, jen řidič v té setrvačnosti nepostřehl, že již nejede po okresní silnici, ale jede již hodně dlouhou dobu po dálnici. Takový řidič má tendenci havarovat spíše na rovném úseku než-li na klikaté a nerovné silnici, přestože jede konstantní a relativně malou rychlostí.

Často tak dochází k manažerské netečnosti právě v dobách ekonomického růstu, když firma šlape, jede v klidu „po rovné silnici“. Jistě lze věřit, že bude ještě lépe. Víra ale není argument.

Ekonomický růst s sebou přináší všudypřítomný klam, že se okolní prostředí nemění, či klam, že se naše ekonomika mění pomalu.

Zkuste zvýšit produktivitu o dalších 30%

Opak je pravdou. Současná transformace od globalizace k relokalizaci ekonomických činností nabrala raketové tempo, jak vidíme ve všech vyspělých ekonomikách, ale dnes už i v Číně. Masová kustomizace, digitalizace, aditivní výrobní technologie, Internet věcí, automatizace znalostní práce a desítky dalších pokročilých technologií zcela mění ekonomiku, navíc ve stále vyšší rychlosti. Nezbývá než permanentně inovovat, neustále měnit procesy, služby i produkty.

Nic nového, avšak inovace, které nezvýší konkurenceschopnost, nepřidají hodnotu a nezvýší produktivitu nejsou inovace. Navíc, inovace bez implementace jsou jen halucinace.

Řada manažerů si stěžuje, že posledních 20 let neustále zvyšují produktivitu i kvalitu. Každoročně přidávají 3-7% v produktivitě, v kvalitě se v řadě sektorů posunuli jen za posledních 5 let výrazně pod dříve nedobytné Six Sigma. Copak to nikdy neskončí?

Neskončí. Pokročilé technologie, ale především změna v manažerském chování jsou jedinou možností jak řádově změnit dosavadní rutinu a procesy, které již v současném světě na první ligu nestačí. Růst produktivity o dalších 30% je tak nejen možný, ale dokonce nutný, stejně jako další změny.

Problém zamrzlé produktivity či kvality je však problém odvozený, nikoliv kauzální.

Jaké jsou signály manažerské netečnosti?

Pozor na varovné signály, které ve firmě zaznamenáte! Pokud zaslechnete některé z těchto hesel, zpozorněte:

 • Nevrtejme do toho, co funguje!
 • To nejde! To už jsme několikrát zkoušeli!
 • Vím, že je ten manažer slabý, ale lepšího nemám!
 • To je u nás na dlouho, musíme to nechat projít rozhodovacím kolečkem
 • To plnění harmonogramů nám moc nejde
 • Six Sigma projekty nepřináší finanční přínosy
 • Počty Kaizenů rostou, ale finanční přínosy klesají
 • My víme proč, jen nevíme co a jak
 • Já neriskuji a tak nedělám chyby
 • a úžasné „Jsme největší a nejlepší na trhu!“ 🙂

Jak z toho ven?

Několik tipů na překonání stavu „inertia“:

 • Zapomeňte na historii a zdroje mateřské firmy. Pro nové inovativní myšlenky a projekty nastartujte zcela novou firmu s novými lidmi!
 • Pokud je lídr firmy spokojen se status quo, přenese to i do celé organizace, proto buďte permanentně nespokojení!
 • Řada manažerů v nadnárodních a velkých koncernech nemá dost odvahy něco zásadně změnit, čekají na příkaz „shora“. Hledejte lidi, kteří mají chuť a odvahu zbourat zaběhnuté principy, kteří jsou drzí,
 • Zabijte byrokracii, hledejte nové přístupy pro rychlé inovace!
 • Pokud vidíte, že se manažer neposouvá, zaveďte „job rotation“ nebo jej už konečně vyhoďte! 🙂

Rozlišení příčiny od následku je základem logického myšlení a k přežití je nutná především změna chování. Určitá skepse je vždy na místě, ale neměla by zatemnit logiku myšlení. Pokud nic nezměníte, stav netečnosti brzy přijde nebo nikdy neodezní. Nemělo by to být těžké pochopit.

Víra (a LEAN) už ovšem nestačí, je nutno konečně vypnout tempomat a přišlápnout plyn.

Hezký a pohodový den přeje,

Libor Witassek