Strategie radikálního výběru možností

Současná turbulentní doba s neustálými změnami vyžaduje vysoce dynamický přístup ke strategii každé firmy. Prošli jsme různými etapami změn, spustili jsme implementace různých vysoce produktivních technologií, různě intenzivní implementace LEAN metod a různě efektivní budování LEAN kultur, digitalizace procesů i digitalizace business modelů, to vše umocněné pandemií až po radikální změny v energetice i hledání nového místa v bublajících deglobalizujících se dodavatelských řetězcích.

V digitálních business modelech jsme společně s CEO společnosti Chart Ferox panem Bronislavem Převrátilem hledali další možnosti zvýšení přidané hodnoty a zlepšení komfortu pro klienty, což vyústilo v přeměnu tradiční strojírenské firmy na digitální společnost, která postupně buduje digitální ekoprostředí pro své klienty, kteří využívají technologických benefitů kryogeniky. 

Dnes se potýkáme s dalšími silnými turbulencemi, jejichž rychlost jen narůstá, od rychle se šířící „infekce“ umělé inteligence, přes sociální polarizaci společnosti, ekonomické i geopolitické konflikty, až po akcelerující dopady klimatických změn, vše s dopadem na business. Je opravdu obtížné odhadnout, co bude za pár měsíců. Poptávka se mění ze dne na den, původní odhady vývoje tržeb i zisku se musí neustále revidovat.

Většina manažerů se uchyluje k realizaci změn s krátkodobou návratností a šetří cash, snižují zásoby a doslova „ždímou“ další úspory z již tak „vymačkaných“ procesů. Další zlepšování LEAN nástroji už na plánované výsledky nestačí, občas zbývá už jen doslova „pár drobných“ v úzkých místech díky implementaci optimalizací skrze Teorii omezení.

Ve naší malé nástrojárně jsme optimalizovali procesy obrábění snad 100 krát, a pořád ten Excel nevycházel. Když spadla poptávka po leteckých dílech, zkusili jsme auta, poptávka po autech popadala jen o něco později, do toho drahé energie či nedostupné materiály. Bez produktů s vysokou přidanou hodnotou, je to jen nekonečné trápení. Proto jsme začali vyvíjet a prodávat své vlastní produkty, od vlastní konstrukce až po montáž, připravili jsme výrobu na míru pro naše klienty. A světe div se, umíme nejen vyrobit levněji než v Asii, ale hlavně dodávat k zákazníkovi podstatně rychleji. 

Je však zjevné, že dochází ke globálním turbulencím, nejedná se o krátkodobou nerovnováhu poptávky a nabídky. Proto je nutné realizovat dlouhodobé strategie, mít více variant rozvoje dle aktuální situace, budovat možnost „radikálního výběru možností“. Na dlouhé vymýšlení ale nezbývá čas, vše se extrémně rychle mění a výběr z možností také musí probíhat velmi rychle a neustále.

A rychlé rozhodování, často bez detailních analýz, nemusí vždy přinášet kýženou sladkou odměnu v podobě vyšších tržeb a zisků. Nový produkt se nemusí trefit do potřeb zákazníků, nový proces nemusí vyhovovat zaměstnancům, hypotézy o vývoji trhu se nemusí naplnit a místo zisků se pak sčítají ztráty. Jak z toho ven? Je potřeba změnit myšlení managementu, který realizuje strategii v počasí silných turbulencí.

První nutnou podmínkou je nikoliv myslet a pak konat, ale myslet a při tom konat. Čas mezi generováním nápadů pro inovace produktů, procesů či Kaizen nápadů a mezi implementací do praxe je v tradiční firmě často poměrně dlouhý, i proto, že obě fáze mohou realizovat jiní manažeři. Na počátku ti z výzkumu a vývoje, poté lidé z provozu, do toho LEAN & Six Sigma týmy, každý tým podle svého harmonogramu. Centralizovaná strategie se implementuje různými týmy decentralizovaně. V turbulentním prostředí se realizace stává součástí fáze přemýšlení a naopak. Vymýšlené se ihned realizuje skrze LEAN Kanban plánovače akcí, vždy pouze jeden krok za druhým, s okamžitou zpětnou vazbou z realizace do vymýšlení.

Řada lidí sleduje kriticky restrukturalizační kroky Elona Muska ve společnosti Twitter, včetně velmi kontroverzního hlasování uživatelů o setrvání Elona Muska v roli CEO. Ale během pár týdnů je z původních 8.000 zaměstnanců ve firmě již jen 1.500 z nich, navíc Twitter už si nehraje na samozvaného cenzora názorů svých uživatelů. Samozřejmě změny s různými dopady, včetně nemalých dopadů na valuaci firmy. Elon Musk prostě konal a myslel zároveň, nečekal na analýzy ani nesestavoval PowerPoint se spoustou slajdů k diskusi a teprve poté vydal pokyny. Provedl změny ihned, protože firma, která dlouhodobě generuje ztrátu 4 milióny USD denně zjevně moc smysl nedává, nikomu, a akce musela přijít ihned. Zatím je na hodnocení poměrně brzy, ale první kroky byly spíše správné, zvláště pak v EU bychom si měli vzít k srdci jeho tvrdé ultimátum zaměstnancům „buď budou pracovat s vysokou intenzitou a dlouhé hodiny, nebo by měli odejít“, protože Asie nespí.

Úspěšné strategie radikálního výběru možností musí zahrnovat i dalších minimálně 4-5 ingrediencí. Ale čas letí, a s ohledem na aktuální let ekonomiky v silných turbulencích je i tento můj krátký pohled na dnešní ekonomiku již příliš dlouhý. Tak možná příště, nebo třeba někdy dobré kafe u vás osobně ? ..

A do té doby přeji pokud možno klidný let!

Libor Witassek

Byznys je o přidané hodnotě, MM Spektrum 1.6.2022

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Článek pokračuje ZDE

Drahé energie novým asteroidem pro evropské dinosaury?

Konflikt na Ukrajině a zároveň nedostatek klíčových energií v Evropě z jiných důvodů budou i nadále držet ceny elektrické energie i plynu řádově výše než v roce 2021. Je to taková rána, že to v Evropě místy připomíná situaci, jako když vymřeli dinosauři před 66 milióny let po nárazu asteroidu do naší planety.

Koncem roku 2021 jsem si dovolil malou prognózu pro rok 2022, a zatím jsem se nijak zvlášť nezmýlil. V článku Ekonomický výhled roku 2022 jsem vytipoval 6 klíčových ohrožení pro letošní rok a zatím se zdá, že jsem se příliš nezmýlil ani v jednom z nich. Jako klíčové faktory ohrožení se nyní ukazují zrychlující se inflace a dramatický nárůstu cen energií.

Článek pokračuje ZDE.

Podpora Gigafactory je jako léčit rakovinu kůže indulonou

Česká republika je malá ekonomika, která je závislá na exportu. Velkou část exportu pokrývá český průmysl, který dnes tvoří cca 2% celkové produkce v EU, jsme na 12.příčce v EU, více než polovina české produkce míří na export. Velkou část českého průmyslu ale tvoří subdodavatelé nefinálních výrobků, nebo-li výrobci komponentů pro zahraniční finální výrobce. Český průmysl je tak sektorem s velmi nízkou přidanou hodnotou, nemluvě o tom, že významná část subdodavatelského průmyslu je navíc ve vlastnictví nadnárodních korporací a nejsou to české firmy, zisky i dividendy končí v zahraničí.

Článek pokračuje ZDE.

Ekonomický výhled do roku 2022

Ekonomiky většiny zemí světa byly negativně zasaženy pandemií koronaviru, to vedlo k astronomickým ztrátám a gigantickým dluhům. Velká část podnikatelů, politiků a občanů nyní vzhlíží do roku 2022 s nadějí, že se vše opět vrátí do normálu. Ekonomika je živý organizmus, je to autonomní soustava, která reaguje na globální trendy na straně spotřebitelů, dodavatelů a dalších subjektů. Světová i česká ekonomika jsou aktuálně v dramatické nerovnováze a jako takové proto usilují o dosažení nové rovnováhy …..

Celý článek je ZDE.

Management ve 21. století, 13.10.2021

Pozvánka na konferenci, kde vystoupí špičkoví manažeři velkých institucí, generální ředitelé výrobních podniků a inovátoři metod řízení. Představíme širší veřejnosti obtíže firem a české ekonomiky během současného období transformace a ukážeme dobré příklady moderního managementu. Ten by měl pomoci českou ekonomiku po složitém období opět nastartovat.

Svět 21. století se prudce vyvíjí. Internet mění ekonomické, celospolečenské i politické vztahy. Chceme si zvýšit životní úroveň, ale současně začínáme mít obavu o stav naší planety. Řídit cokoliv v tomto prostředí je nesmírně obtížné a vyžaduje manažery pro 21. století.

Registrace ZDE.

HLEDÁME TĚ! Programátor/programátorka RPA – 4-denní pracovní týden za plnou mzdu!

Hledáme posily do týmu konzultantů a ajťáků pro vývoj aplikací pro Digitální výrobní podniky. Právě hledáme posily do naší party (v Opavě, v Brně nebo v Ostravě).

Jsi geek, máš rád nové technologie, inovativní služby, chceš se naučit, jak se zvyšuje výkonnost procesů pro mezinárodní společnosti, které hrají první globální ligu?

Pak jsi tady správně. Právě hledáme posilu – Programátora/programátorku RPA pro automatizaci procesů – do naší nově budované party.

Čím se bude nová posila bavit:

– programování SW robotů pro Robotickou automatizaci procesů v UiPath
– implementace modulů AI do firemních procesů
– komunikací s klienty
– spoluprací s průmyslovými specialisty a konzultanty DC VISION

https://www.dcvision.cz/cs/otevrene-pozice/

Libor Witassek velvyslancem Evropského týdne odborných dovedností 2020

Libor Witassek, majitel firem DC VISION & STROJCAR, byl jmenován velvyslancem České republiky pro Evropský týden odborných dovedností 2020.

Evropský týden odborných dovedností pořádaný Evropskou komisí je každoroční akcí, během níž místní, regionální nebo národní organizace předvádějí to nejlepší z odborného vzdělávání a přípravy (VET), což je odvětví schopné posílit všechny lidi dovednostmi, které potřebují k naplnění osobního a profesního života. Po pěti letech se akce stala výměnnou platformou pro zúčastněné strany v oblasti odborného vzdělávání a přípravy po celé Evropě i mimo ni.

Páté pokračování týdne je plně digitální akcí díky bezpečnostním opatřením COVID-19 a bude se konat od 9. do 13. listopadu 2020. Tématem je „odborné vzdělávání pro zelené a digitální přechody“, v souladu s prioritami Komise týkajícími se evropského Green Deal a Evropa vhodná pro digitální věk.

Týden 2020 bude hrát obzvláště důležitou roli vzhledem k výzvám, kterým evropská komunita odborného vzdělávání a přípravy čelí kvůli pandemii COVID-19, protože poskytuje bezkonkurenční fórum pro identifikaci společných problémů a výměnu řešení.

„Je mi velkou ctí být vybrán jako velvyslanec České republiky pro Evropský týden odborných dovedností v roce 2020“, Libor Witassek.

Libor Witassek je jedním ze skupiny velvyslanců z různých členských států EU, kteří se dobrovolně rozhodli šířit informace o odborném vzdělávání a přípravě ve svých domovských zemích. Evropská komise a vnitrostátní orgány vybraly Libora Witasska pro tuto prestižní roli kvůli jejich vynikajícím výsledkům v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, především na poli duálního vzdělávání již od roku 2008.

#EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent #lwitassek #strojcar #dcvision