Koncept „Nulového odpadu“ v průmyslovém podniku

DC VISION ve spolupráci s předními experty připravila koncepci „ZERO waste“ v oblastech recyklace, zpracování a dočistění plastových směsí a odpadů končících v dnešní době na skládkách či ve spalovnách.

Výstupní komoditou je pak materiál v podobě drtě nebo regranulátu, který slouží k opětovnému užití. To vše díky inovativnímu přístupu a technologiím.

Varianta „Zero Waste“

  • Dlouhodobá spolupráce
  • Zmapování procesu a stanovení míst vzniku odpadů
  • Zajištění testování jednotlivých druhů odpadů
  • Návrh technologického a/nebo obchodního řešení
  • Investiční návrh
  • Eliminace odpadového plýtvání
  • Vytvoření zprávy a doporučení na základě auditu

V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na tomto odkazu ZDE.