Libor Witassek velvyslancem Evropského týdne odborných dovedností 2020

Libor Witassek, majitel firem DC VISION & STROJCAR, byl jmenován velvyslancem České republiky pro Evropský týden odborných dovedností 2020.

Evropský týden odborných dovedností pořádaný Evropskou komisí je každoroční akcí, během níž místní, regionální nebo národní organizace předvádějí to nejlepší z odborného vzdělávání a přípravy (VET), což je odvětví schopné posílit všechny lidi dovednostmi, které potřebují k naplnění osobního a profesního života. Po pěti letech se akce stala výměnnou platformou pro zúčastněné strany v oblasti odborného vzdělávání a přípravy po celé Evropě i mimo ni.

Páté pokračování týdne je plně digitální akcí díky bezpečnostním opatřením COVID-19 a bude se konat od 9. do 13. listopadu 2020. Tématem je „odborné vzdělávání pro zelené a digitální přechody“, v souladu s prioritami Komise týkajícími se evropského Green Deal a Evropa vhodná pro digitální věk.

Týden 2020 bude hrát obzvláště důležitou roli vzhledem k výzvám, kterým evropská komunita odborného vzdělávání a přípravy čelí kvůli pandemii COVID-19, protože poskytuje bezkonkurenční fórum pro identifikaci společných problémů a výměnu řešení.

„Je mi velkou ctí být vybrán jako velvyslanec České republiky pro Evropský týden odborných dovedností v roce 2020“, Libor Witassek.

Libor Witassek je jedním ze skupiny velvyslanců z různých členských států EU, kteří se dobrovolně rozhodli šířit informace o odborném vzdělávání a přípravě ve svých domovských zemích. Evropská komise a vnitrostátní orgány vybraly Libora Witasska pro tuto prestižní roli kvůli jejich vynikajícím výsledkům v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, především na poli duálního vzdělávání již od roku 2008.

#EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent #lwitassek #strojcar #dcvision